isyeri-hekimligi

 

 

İşyeri Hekimliği

 

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda

bulunulması için, İşyeri Hekimlerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

– İşverene danışmanlık etmek

– İşin yürütümğndeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

– İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

– İş Güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

– İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

– İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

– Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 

İşyeri hekimi bulundurmak neden zorunludur?

Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmek durumunda kalınmıştır. İşyeri tehlike sınıfına göre 50den az çalışanı olan işyerlerinde dahi İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.