isguvenligiuzmanligi

 

 

İş Güvenliği Uzmanlığı

 

 

 

 

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında;

– İşverene danışmanlık,

– İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili; işin planlaması, organizasyonu ve uygulanması konusunda rehberlik etmek

– İşverene,prosesin İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için tavsiyelerde bulunmak,

– Riskleri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

– Çalışma ortamı gözetimlerinde bulunmak,

– Çalışanların İş Güvenliği Eğitimlerini vermek,

– İlgili birimlerle iş birliği içinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak,

– Tehlikeli olayların araştırılması ve incelenmesi ile gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamak,

– İş Güvenliği Uzmanının sorumluluklarıdır.