Medical Supplies - Stethoscope on green scrubs on white background Diğer Sağlık Personeli

 

10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde işyeri hemşiresi hizmeti yasal olarak zorunludur.

Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşiresi) ;

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, verileri toplar ve gerekli kayıtları tutar,

– İşe giriş / periyodik muayene formunun hazırlanmasına ve çalışanın muayenesi sırasında İşyeri Hekime yardımcı olur,

– Özel yaklaşım gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar,

– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır,

– Çalışanların sağlık eğitimine katılır,

– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını takip etmek denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır,

– İşyeri hekimi tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilen diğer görevleri yürütür,

– İşyerinde görevli seçilen veya atanan çalışan temsilcisi ile destek elemanlarının çalışmalarına destek verir ve bu kişilerle işbirliği yapar,

– Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırmalar yapar.