Conceptual image - success of teamwork. Over white

 

Acil Durum Eylem Planı

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Eylem Planı çalışma ortamınız dikkate alınarak muhtemel acil durumların belirlenmesi ve oluşabilecek olumsuz etkileri önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamaya yönelik hazırlanan planlardır.